Rada Uchodźstwa Polskiego OPON

Polska Flyktingrådet OPON

Box 5025
102 41 Stockholm
Östermalmsgatan 75 Stockholm
(T) Stadion
tel.: +46-(0)8-661 63 59
faks : +46-(0)8-661 10 06
e-mail: rup@opon.se

Rada Uchodźstwa Polskiego w Szwecji (RUP) powołana została w pierwszych latach po II wojnie przez organizacje niepodległościowe dla koordynacji działań i w jej skład wchodził z urzędu Delegat Rządu RP w Londynie.

Członkami RUP są:

RUP jest członkiem Kongresu Polsków w Szwecji,  który powstał w styczniu 1982 w celu pełnej mobilizacji środowisk polonijnych wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.


Prezesi Rady Uchodźstwa Polskiego OPON:
1946-1952 Henryk Sokolnicki
1952-1971 General Zdzisław Przyjałkowski
1966-1971 p.o. Marek Teleszewski
1971-1973 Tadeusz Głowacki
1974-1976 Henryk Malinowski
1976-1977 Jakub Święcicki
1977-1984 Henryk Malinowski
1984-1986 Zygmunt Kraczkowski
1990-1990 Wiesław Smoleński
1990-1998 Jolanta Halkiewicz
1998- 1999 Bogdan Peczyński
2000- 2001 p.o. Jolanta Halkiewicz
2002-   Jolanta Halkiewicz

W historii Rady Uchodźctwa Polskiego w Szwecji ważny jest 30 sierpnia 1946 roku, czyli data jej powstania. Skupiła organizacje uchodźcze: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło b. Żołnierzy AK, Polski Związek byłych Więźniów Politycznych, Związek Kobiet Pracujących i Polski Komitet Pomocy w Szwecji, najstarszą organizację polską w Szwecji.

Później dołączyły również Zrzeszenie Studentów Polskich i Koło Lwowian.

Pierwszy lokal RUP nazywał się „Ognisko” i mieścił się przy Jungfrugatan 30, a w połowie 1972 roku w obecnym lokalu przy Östermalmsgatan 75 przekształcił się w Ośrodek Polskich Organizacji Niepodległościowych.
Młodzieńczymi wspomnieniami z tamtych czasów podzieliła się na oddzielnej stronie Joanna Halkiewicz, która teraz od wielu lat piastuje stanowisko prezesa RUP i była również w 1990-1994 przewodniczącą Stowarzyszenia Polek w Szwecji, które jest kontynuatorem Związku Kobiet Pracujących.

Rada opiekuje się od 1946 roku Biblioteką Polską i w 1982 roku założyła Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej, które jest jedną z 8 organizacji należących do RUP.

Przez wszystkie lata do 1989 roku Rada płaciła składki do Skarbu Narodowego Rządu Polskiego w Londynie, a od 1990 roku odnowiła kontakty z reprezentantami władz polskich w Szwecji. Prezes Rady udzielała się w Regeringens Invandrarråd ( organ Szwedzkiego Rządu ds. Imigrantów) w latach 90 i na początku 2000, kiedy rozwiązano ten podmiot. Rada utrzymuje także kontakty z Svensk-Polska Föreningen (Towarzystwo Szwedzko-Polskie), które powstało w 1926 roku.

W 1972 roku brała udział w założeniu Rady Wolnego Świata, a w roku 1982 przy okazji powstawania Kongresu Polaków w Szwecji, zadbała, by zażegnano ryzyko rozłamu Polskich Organizacji Niepodległościowych w Szwecji.